Conference-Journal Paper

Summary
summary List of files selected for download.
  • Menaxhimi i Riskut të Katastrofave: Sfidat e reja për sistemin e arsimit në Shqipëri    Size: 401.42 KB

K-FORCE TEXTBOOKS

 

k1

Also available in SRB/B&H and ALB

 

 k2

Also available in SRB/B&H and ALB

K-FORCE GLOSSARY

 

image

Learning platform

 

CANVAS