VTSNS pokreće novi ciklus LLL kursa Otpornost na rizik

Dvomesečni LLL kurs Otpornost na rizik kreiran u okviru projekta K-FORCE biće ponovo organizovan od 17. septembra 2018. u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu.

Razlog je interes studenata škole, naročito onih sa završenim specijalističkim strukovnim studijama na odseku Zaštite, koji posle okončanja kursa planiraju upisati master program Inženjerstvo zaštite, takođe razvijen kao deo projekta. Kurs čine tri predmeta sa ovog programa – Upravljanje rizikom u zaštiti, Primenjene metode modelovanja rizika i Monitoring i kontrola u zaštiti. Predmeti se polažu posebno i polazniku se priznaju u punom obimu sa po 10 ESPB prilikom konkurisanja na master studije. Na školskom sajtu su dati osnovni podaci o LLL kursu, projektu i roku prijave (link 1, link 2).

Link 1 http://vtsns.edu.rs/kurs-otpornost-na-rizik-lll-kurs-2/

Link 2 http://vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2018/09/Prijava-na-LLL-kurs-11.09.2018.pdf