VTSNS pokreće dva nova LLL kursa

Dva nova četvorodnevna LLL kursa namenjena zaposlenima u preduzećima pripremljena su u VTSNS u okviru projekta K-FORCE.

Prvi, Modelovanje evakuacije zasnovan na izbornom master predmetu Kalkulacija i model evakuacije, počeo je 28. februara 2019. godine. Drugi kurs, Lična zaštitna oprema vatrogasaca spasilaca, kreiran je na osnovu master predmeta Lična zaštitna oprema, i kreće 20. marta 2019. Kursevi su najavljeni na veb stranici VTSNS i preko vatrogasnih saveza Novog Sada i Vojvodine. Ciljne grupe za oba kursa su lica za bezbednost na radu, kao i profesionalci i volonteri koji se bave vatrogastvom i spašavanjem. Obezbeđeni su materijali za učenje, a po završetku kurseva, polaznici dobijaju sertifikate bez ESPB bodova.

Vest na sajtu VTSNS

Kalkulacija i model evakuacije - prijava

Lična zaštitna oprema vatrogasaca spasilaca - prijava

Poster 1

Poster 2