OBAVEŠTENJE ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE - UPRAVLJANJE RIZIKOM OD KATASTROFALNIH DOGAĐAJA I POŽARA

Raspisivanje drugog konkursnog roka za upis na doktorske akademske studije, studijski program Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara očekuje se oko 20. oktobra 2019. i biće objavljen na sajtu Fakulteta tehničkih nauka.

Odlukom Saveta Fakulteta tehničkih nauka od dana 17.07.2019. godine svi kandidati koji se upišu na doktorske akademske studije biće oslobođeni plaćanja troškova školarine za školsku 2019/20. godinu. Kandidati koji su u prvom konkursnom roku predali dokumentaciju i nisu se upisali mogu ponovo konkurisati(troškove vrednovanja prethodno završenih studija ne moraju ponovo plaćati) 

Dokumenta za prijavljivanje na konkurs: 

  • Prijavni list (dobija se na dan prijavljivanja na Fakultetu),
  • Overene fotokopije diploma ili original Uverenja o diplomiranju svih prethodno završenih nivoa studija (ukoliko je kandidat završio studije na FTN-u nije potrebno overavati fotokopije diploma),
  • Overene fotokopije dodataka diplomi ili original Uverenja o položenim ispitima svih prethodno završenih nivoa studija (ukoliko je kandidat završio studije na FTN-u nije potrebno overavati fotokopije dodataka diplomi),
  • Stručna biografija,
  • Očitana lična karta ili fotokopija lične karte,
  • Dokaz o uplati troškova vrednovanja studijskog programa (original uplatnica),
  • Overen nastavni plan i program svih prethodno završenih nivoa studija (odnosi se na kandidate koji nisu završili FTN),
  • Zaposleni na FTN-u potrebno je da dostave i potvrdu o zaposlenju.

Za sve dodatne informacije u vezi sa upisom na doktorske studije Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara, možete se obratiti na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..