Konkurs za upis na doktorske akademske studije Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara – II upisni rok

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu je raspisao drugi konkursni rok za upis na doktorske akademske studije, studijski program Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara.

Odlukom Saveta Fakulteta tehničkih nauka od dana 17.07.2019. godine svi kandidati koji se upišu  na  doktorske  akademske  studije  biće  oslobođeni  plaćanja  troškova  školarine  za školsku 2019/20 godinu. Kandidati koji su u prvom konkursnom roku predali dokumentaciju i nisu se upisali mogu ponovo konkurisati (troškove  vrednovanja  prethodno  završenih  studija  ne  moraju  ponovo plaćati)  .

Za sve dodatne informacije u vezi sa upisom na doktorske studije Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara, možete se obratiti na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tekst konkursa